O nás

Letošní Sjezd (nejen) evangelické mládeže pořádají město NMNM, farní sbor ČCE NMNM a oddělení mládeže ČCE, ve spolupráci s Celocírkevním odborem pro mládež (COM).

Základní myšlenkou projektu je celostátní setkání mladých lidí s mezinárodní a ekumenickou účastí. Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Za cíl si klademe vedení k samostatnosti, toleranci, budování základních etických maxim, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Kontakty

Oddělení mládeže – Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE)

Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Oddělení mládeže najdete ve 4. patře Husova domu.

Dary na organizaci sjezdu a práci s mládeží

Práce s mládeží, včetně Sjezdu, je závislá na mnoha faktorech – na úspěšných grantových žádostech, finanční podpoře církve, darech drobných dárců, dobrovolnickém nasazení a podpoře široké veřejnosti věřících. Tento projekt můžete podpořit i VY finančním darem. Možná jste již zvolili sponzorské vstupné na online přihláškách, ale přesto byste ještě rádi přispěli na práci s mládeží. Můžete tak učinit zasláním finanční částky na číslo účtu 190807357/0300 s variabilním symbolem 913300. Doporučujeme připojit text „darMládeži″ a Vaše jméno. V případě potřeby vystavíme na Váš dar potvrzení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují náš projekt!

poděkování

Náš dík patří především vedení města Nové Město na Moravě a farnímu sboru ČCE v Novém Městě na Moravě.

Autorkou sjezdového loga je Hana Süssová. Děkujeme!

Finančně podpořili sjezd

Esterle Štěpán

Kubíček Martin

Salák Ondřej

Široký Ondřej

Zikmundová Jana

Za finanční podporu všem děkujeme!

Partneři sjezdu

SEM ČR

Mediální partneři