O nás

Setkání připravuje Oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Celocírkevním odborem pro mládež (COM), a to od roku 1990. Jsme tým mladých lidí, kteří chtějí dělat něco pro své vrstevníky a mladší a sdílet tak svou víru. Již několik let v tomto spolupracuje se Sdružením evangelické mládeže v ČR.

Základní myšlenkou projektu je celostátní setkání mladých lidí s mezinárodní a ekumenickou účastí. Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Za cíl si klademe vedení k samostatnosti, toleranci, budování základních etických maxim, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Kontakty

Oddělení mládeže – Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE)

Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Oddělení mládeže najdete ve 4. patře Husova domu.

Dary na organizaci sjezdu a práci s mládeží

Práce s mládeží, včetně Sjezdu, je závislá na mnoha faktorech – na úspěšných grantových žádostech, finanční podpoře církve, darech drobných dárců, dobrovolnickém nasazení a podpoře široké veřejnosti věřících. Tento projekt můžete podpořit i VY finančním darem. Možná jste již zvolili sponzorské vstupné na online přihláškách, ale přesto byste ještě rádi přispěli na práci s mládeží. Můžete tak učinit zasláním finanční částky na číslo účtu 190807357/0300 s variabilním symbolem 913300. Doporučujeme připojit text „darMládeži″ a Vaše jméno. V případě potřeby vystavíme na Váš dar potvrzení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují náš projekt!

poděkování

Náš dík patří především vedení města Nové Město na Moravě a farnímu sboru ČCE v Novém Městě na Moravě.

Autorkou sjezdového loga je Hana Süssová. Děkujeme!

Finančně podpořili sjezd

Partneři sjezdu

SEM ČR

Mediální partneři