DUCHovnÍ program

Rádi se zastavíte s kamarády, jen tak si povídáte... Připravili jsme pro vás místa k posezení a další možnosti.

bohoslužby

  • Alžběta Hatajová a Filip Boháč
  • kulturní dům
  • neděle 9.00

V neděli dopoledne proběhnou bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v kulturním domě (Tyršova 1001). Při těchto bohoslužbách se sejdou všichni přítomní mládežníci, organizátoři, přednášející a místní evangelický sbor, společně oslaví neděli. Hudební doprovod bohoslužeb zajistí účastníci instrumentální a vokální dílny Elišky Havelkové. Bohoslužby povedou faráři Alžběta Hatajová a Filip Boháč za pomoci dobrovolníků.

Sbírka bude určena na Domácí hospic Vysočina.

Modlitba taizé

  • kostel ČCE
  • pátek, sobota 23.00–0.00

Všichni, kdo chtějí zakončit den společným rozjímáním, písněmi a modlitbami z Taizé, jsou vítáni v evanglickém kostele. Tyto modlitby se vyznačují, tak jako celá komunita prostotou, otevřeností a jsou výbornou příležitostí k rozjímání.

Francouzská vesnička Taizé je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří různých vyznání – z více než pětadvaceti různých národů. Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby.

ranní chvály

  • kostel ČCE
  • sobota 8.00–8.30

Chcete začít den zpíváním Pánu Bohu? Přijďte se přidat ke chválám a zpěvu za hudebního doprovodu do modlitebny fary ČCE.